Nabídka publikací

 


Nabízené texty napsal Američan Godfré Ray King na popud Nanebevzetého Mistra Saint Germaina ve třicátých letech 20. století.  Texty jsou naplněny vědomím a láskou Nanebevzetého Mistra Saint Germaina a mnohých jiných Mistrů, kteří spolupracují, aby všem, kteří jejich poselství čtou, přinesli ochranu, svobodu, osvícení a dokonalost, aby všichni dosáhli mistrovství a mohli provést svá vzkříšení.  

Knihy "Meditace" a "Přepólování" vznikly v 90. letech 20. století v západní Evropě a byly zprostředkovány bytostmi Světla. Poskytují mnohá poučení, která významně doplňují učení o "Já jsem". 

S laskavým svolením Nanebevzetých Mistrů jsem tyto texty přeložila a vydala ve formě skript na vlastní náklady.

Godfrey Ray King: Odhalená tajemství
Seznamuje čtenáře románovou formou s bytostmi Světla, které jsou mu průvodcem po starých civilizacích, jak je neznáme. Seznamují s duchovní naukou a jejím působením v praxi.
Formát A4. Cena: Kč 250,-.
 
Godfrey Ray King: Magická přítomnost
Popisuje románovou formou příběhy několika lidí v Americe třicátých let v souvislosti s duchovní naukou, seznamuje s fenoménem dvoupaprsku a předkládá důležitá ponaučení.
Formát A4. Cena: Kč 250,-.
 
Hovory o „Já jsem“
Čistá esence duchovních zákonů pro každodenní použití v každé životní situaci. Může být cestou pro mnohé čtenáře. Při používání této nauky se začínají dít každodenní krásné „zázraky“.
Formát A4. Cena: Kč 300,-.
 

Peter Mt. Shasta: Krok za krokem

              Jedná se o neuvěřitelně silné projevy k učení o JÁ JSEM, které poskytli Nanebevzetí Mistři skupině, vedené Pearl Dorrisovou. Síla JÁ JSEM vyzařuje ze stránek této nihy, která slouží jako cestovní pas k Boží Přítomnosti JÁ JSEM.

             Formát: A4. Cena: Kč 200,-

 

Peter Mt. Shasta: JÁ JSEM fialová Tara

              Tato kniha představuje Taru jako ženský aspekt našeho vlastního vědomí. Byla sepsána na výslovnou žádost Nanebevzatého Mistra Saint Germaina, aby bylo možné v běžném životě porozumět JÁ JSEM a převádět toto učení do každodenní praxe.

              Formát: A5. Cena: Kč 200,-

 

Peter Mt. Shasta: Afirmace a tajemství jejich úspěšného používání

              Formát A5. Cena Kč 200,-

 

Peter Mt. Shasta: Lady Pearl Dorris

              Životopis Pearl Dorris, učitelky Petera Mt. Shasty a žákyně Nanebevzetých Mistrů

              Formát A5. Cena Kč 200,-

 

Dr. Robinson: Úvod do metafyziky
Předkládá vesmírné a přírodní zákony, mnoho cvičení a způsobů léčení.

Formát A4. Cena: Kč 200,-.

 
Meditace
Pouhým čtením, vizualizací a prožíváním těchto meditací, zprostředkovaných andělskými bytostmi, se začínáme měnit k lepšímu. Rozvíjejí se naše energetická centra a schopnosti, protože během čtení i po něm nám pomáhají andělské bytosti, které jsou již nadále neustále u nás.

Formát A4. Cena: Kč 250,-.

Ukázka ke stažení:
nastaveni.zip (zipovaný formát DOC, 11 kB):  kliknutím spusťte stahování
Přepólování z materiálního na duchovní
Tento text nám byl opět zprostředkován andělskými bytostmi a rozvíjí naše energetická centra – čakry a předkládá další meditace a informace, které opět působí již jen tím, že je čteme. 
Formát A4. Cena: Kč 250,-
 
Učení Mistrů moudrosti
Se zabývá základy spolupráce s hierarchií Světla – Velké Bílé Bratrstvo, popisuje sedm světových paprsků, sedm těl člověka, učení JÁ JSEM a sděluje prastará učení v novém rouše.
Ke stažení:
uceni_mistru_moudrosti.zip (zipovaný formát DOC, 34 kB) kliknutím spusťte stahování
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva
Spis obsahuje seznámení, umístění a popis jednotlivých chrámů moudrosti, včetně jejich chohanů (hierarchů), božských ctností a barev plamenů. Obsahuje také postup při práci s těmito plameny.
Ke stažení:
svetelna_stanoviste_bratrstva.zip (zipovaný formát DOC, 69 kB) kliknutím spusťte stahování
Via Lucis
Znovuobjevené dílo J. A. Komenského, kde je v první části popsán zcela nový univerzální cíl, náprava všech lidských věcí. V druhé části je nové, že k onomu univerzálnímu cíli se ukazují nové cesty. Popisuje co je Světlo, kolik je druhů Světla, o cestách Světla, jak se mohou a mají cesty světla spojovat, co je tma apod. „Vy zatím, nositelé Světla, vydávejte záři, stezky Vaše nechť jsou jako jasné Světlo, vycházející a rostoucí až do dne dokonalého“ (Kniha Přísloví 4,18)
Ke stažení:
via_lucis.zip (zipovaný formát DOC, 172 kB) kliknutím spusťte stahování
Evangelium Esejských
Téměř 2000 let uplynulo od té doby, co syn člověka učil lidi „Cestě, Pravdě a Životu“. Rozšíření tohoto učení potvrzuje věčnou životní sílu Mistrových slov a jejich vysokou a nedostižnou hodnotu. Čtenář, který bude studovat pozorně, pocítí tu věčnou životní sílu a mocnou jistotu základních pravd, kterou lidstvo potřebuje dnes více, než kdykoliv předtím.
Ke stažení:
evangelium_esejskych.zip (zipovaný formát DOC, 44 kB) kliknutím spusťte stahování
Zákon precipitace
Tento text dává praktické návody, jak si můžeme plnit svá přání - stáváme se tvůrci vlastní reality.
Formát A4. Cena: Kč 250,-  
Denní meditace
Meditace a vzývání pro každý den v týdnu. 
Formát A6. Cena Kč 150,-.
Sedm milovaných archandělů hovoří
 Formát A5. Cena Kč 200,-.
Vzývání
Vzývání pro každodenní pomoc ze sfér Světla. 
Formát A5. Cena Kč 200,-.
Sedmý paprsek
Důležité informace pro žáky Světla o práci s fialovým paprskem očisty, transformace, svobody.
Formát A5. Cena Kč 200,-.

 

 


 

 

(c) Eva Melzerová