Stav Théta

 


 

Co je stav Théta?

 

Théta - pro práci na sobě

Většina lidí se domnívá, že člověk má jasně dané možnosti a hranice, které může překročit pouze určité procento lidí, kterým byly určité schopnosti dány při narození. Ve skutečnosti je v každém člověku skrýtý obrovský potenciál a záleží pouze na způsobu, jakým ho aktivuje. Jednou z možných cest je mentální technika „Théta“. Jak je možné, že naše schopnosti se mohou vymykat veškeré logiice? Není to zase až tak složité. Pouze potřebujete naladit svůj mozek do potřebné frekvence. Říká se jí Théta. V tomto stavu je schopen běžný člověk vyřešit až 95% všech svých problémů. Pozitivně se naprogramovat na svou budoucnost, zbavit se většiny svých nemocí a bloků a to nejen z tohoto, ale i z životů minulých. Naše myšlení se posune do opravdu pozitivnějších rovin, tedy na svojí původní a přirozenou úroveň a v našem životě i okolo nás se začnou dít věci, které by jsme si asi těžko předtím připustili. Podívejte se na lidský mozek a stručný princip jeho fungování. 

Mozek pracuje na mnoha frekvencích a ty jsou závislé na momentálních potřebách našeho organismu. Nejběžnějším stavem v současné době je stav "beta", tedy stav, kdy mozek pracuje na nejvyšší výkon, ve frekvencích 20 - 30 hertzů. Příroda nás vybavila tímto stupněm z důvodu potřeby racionálního řešení náhlých krizových situací. Prvotní lidé se v případě náhlého nebezpečí "přepnuli do "bety" a rychle a účinně řešili nastalou situaci. Problémem současné doby je skutečnost, že požadavky na člověka se zcela změnily. Dříve člověk více odpočíval, relaxoval a stres zažíval spíše při lovu nebo při své ochraně. Ve stavu "beta" pobýval pouze krátkodobě a tak si jeho organismus mohl dostatečně odpočinout. V dnešní době trávíme v "betě" většinu denní doby a možnost odpočívat a regenerovat se tak značně sníženila. Do stavů "alfa", "delta" a "théta" se tak dostáváme pouze během nočního spánku a to je nedostatečné pro většinu lidí. Jak vlastně vypadá zdravý spánek a co jsou to zmíněné stavy "alfa", "delta" a "Théta"? "Alfa" je potřebný stav pro spánek, kdy mozek pracuje na frekvenci okolo sedmi až deseti hertzů. "Théta" je činnost okolo čtyřech hertzů a "Delta" dva a méně hertzů. Při nejzdravějším spánku "sklouzneme" do "Théty", zde načerpáme nové síly a odtud pak dále do "delty" a do "alfy". Po chvíli se začne činnost našeho mozku ve spánku zvyšovat a frekvenčně se dostává opět k "thétě", odtud zase zpět do vyšších hladin a tak se celý cyklus opakuje až do probuzení. Zdravý spánek je možné zakončit jedině probuzením v "alfě", vzbudíme li se násilně v "deltě", jsme po dlouhou dobu jakoby omámení a potřebný odpočinek k regeneraci organismu se vlastně nedostaví. Tímto problémem trpí zejména lidé, kteří nemají pravidelný životní rytmus – lidé pracující na směny, policisté, hasiči, lékaři v nemocnicích atd. Dále pak lidé, kteří právě většinu dne tráví ve výše uvedeném stavu "beta". Důvodem probuzení ve stavu „Théta“ také bývá, že se naše astrální tělo po svém nočním výletu neusadilo v těle dostatečně, protože náš spánek byl náhle přerušen a tak regeneraci ze spánku pocítíme po delší době. Jak z celého problému co nejlépe a nejúčinněji vyváznout a jak vlastně změnit od základu svůj život a naučit se tvořivě pracovat se svým podvědomím? 

Mnozí vědí, co je to meditace, relaxace nebo alfa a také - co je to tvůrčí představivost. Jedná se vždy o znovuobjevení dávných a často zapomenutých schopností. Jednou z těchto základních schopností je dosáhnout kdykoli potřebného "Théta", stavu, kdy náš mozek pracuje na na téměř nejnižších možných frekvencích. Fyziologické funkce našeho organismu jsou utlumeny na minimum a naše vědomí /vyšší Já/ má dostatek prostoru pro svou tvořivou činnosti. V tomto stavu jsme sice zcela bdělí a přesto dosáhneme lepších výsledků, než například při hypnóze. Výhodou je, že máte absolutní přehled při práci sami se sebou nebo pokud je s vámi pracováno. Do tohoto stavu se mohou lidé sami dostávat od srpna 2010. A to díky zvyšování vibrací. Na rozdíl od „alfy“ je potřeba v „thétě“ pracovat ostražitěji, systematičtěji a zodpovědněji. To úsilí nám ale přináší oproti známé práci v „alfa“ o 67% více účinnějších možností. To, co v „alfa“ nešlo, v „Théta“ funguje. Posunujeme práci sama se sebou do rovin, které pro běžného člověka byly zatím nepřístupné. Přestaňte si říkat, co všechno nejde a co vše neumíte. Naopak. Zvykněte si na to, co vše dokážete a umíte. Co se vlastně tedy na semináři "mentální techniky „Théta“ naučíte?

Jak snadno a bez problémů dosahovat požadovaného stavu "Théta". Jak si sami vyřešíte své zdravotní problémy, psychické i energetické bloky a to z tohoto i z předchozích životů. Dokonce odhalíte nemoci na mentální úrovni. Sami zjistíte, jestli vás nedoprovází na vaší cestě životem také jiné duchovní bytosti nebo entity, které k vám nepatří, byť tomuto odhalení nejsou nakloněny nebo mu doslova brání. Pomáhá odhalit veškeré závazky, sliby, smlouvy a rituály, které jsme vědomě či nevědomě udělali. Sami se dokážeme mentálně programovat na pozitivní zaměření mysli. Théta ale hlavně působí na naše nevědomí. Myšlenky, které si člověk neuvědomuje, které ale působí na jeho chování a jednání, aniž o nich ví. Nevědomí obvykle obsahuje emočně bolestivé vzpomínky, které byly vytěsněny, případně další touhy a vzpomínky, jež ovlivňují chování přímo nebo zastřeně, prostřednictvím snů, chybných úkonů, přeřeknutími a specifickým chováním. Některé vzpomínky a duševní procesy jsou normálně v mysli nepřístupné, a vzhledem k tomu, mohou být označeny jako nevědomé. Aniž jsme si toho vědomi, vodítka z prostředí mohou ovlivnit naše chování, aniž bychom si toho byli vědomi.

Ve stavu Théta lze také cíleně dosáhnout nejrychlejšího duchovního rozvoje s podporou energií, které se v Théta stavu používají a to: Zdroj, Třetí oko, Apana, Atomiss, Harrmonis a WWE. S pomocí Théta odstraníte duchovní stopky, zbavíte se prokletí, uřknutí atd., vyléčíte bloky duše, sladíte astrální a duchovní rovinu s fyzickým tělem, rozvinete schopnost milovat sebe sama, vyčistíte vztahy s jednotlivci v rodině, odstraníte bloky, které vám neumožňují být ve svém středu atd.

V jeden den se naučíte jednoduše dosahovat stavu Théta a používat jej k tvořivému programování svého vlastního života.

S „Théta“ pracujete sami, při plném vědomí a můžete se dostat až do nejskrytějších koutů své mysli /nevědomí/. Připravovaný seminář pro seberozvíjení v žádném případě neznamená, že můžete pracovat s druhými lidmi.


Théta Terapeut je metoda, ve které můžete pracovat jak na sobě, tak s druhými lidmi. Na rozdíl od ostatních metod, se v této pracuje na vědomé, podvědomé i nevědomé rovině mysli. Díky tomu s ní dokážeme odstranit bloky, které nám brání milovat sebe sama, věřit si, odstranit strachy a pocity, které nás v životě ovládají a další problémy, které s jinou metodou neodstraníme. Metoda také využívá stavu Théta, kterého většinou dosáhneme jen při hluboké meditaci. Metoda má široký záběr a s její pomocí odstraníte bloky při meditaci, získáte schopnost do určité míry využívat svou vnitřní sílu, kterou využijete při práci s klienty. Naučíte se sestupovat do svého nitra a získáte tak odpovědi na otázky, na které jste dlouho hledali odpověď.Théta terapeut je metoda, díky které pochopíte, že vše, co jste kdy hledali bylo ve vás.

Cena Théta osobní (jednodenní kurz): Kč 2.000,-

Cena Théta terapeut (dvoudenní kurz): Kč 4.000,- 


(c) Eva Melzerová